Naše realizácie

Tenké izolácie teras, podlah a miest s nedostatkom priestoru

1

izolácia muriva v minimálnej hrúbke
k susednému pozemku
PROPASIV® Aerogel

Rekonštrukcia fary v Prahe – Michli (Ing. arch. Josef Tlustý)
Zateplenie fasády s minimálnou hrúbkou.
Riešenie – PROPASIV® Aerogel v hrúbke iba niekoľko centimetrov nahradí cca 2,5 násobok oproti klasickej izolácii

2

Izolácia prvého poschodia nad pivnicou
v bytovom dome

vakupro

Bytový dom v Prahe – Situácia: Byt na 1NP nad pivnicou
Minimálne zníženie svetlej výšky v interiéri.

VakuPRO

3

rekonštrukcia strechy
velkopřevorského paláca
vakupro

V pamiatkovo chránenom objekte vysokej historickej hodnoty, kde sú dovolené iba minimálne stavebné zásahy do pôvodnej architektonickej dispozície, umožnilo jeho realizáciu použitie špeciálnej tepelnej izolácie VakuPRO.

4

Postup vytvorenia skladby strechy Velkopřevorského paláca v Prahe.
Vakupro

Postup vytvorenia skladby strechy pri rekonštrukcii
Velkopřevorského paláca v Prahe.
Použitie VakuPRO pre zateplenie podkrovných priestorov pri zachovaní viditeľnosti barokového krovu z interiéru.

5

izoláciaterasy nad vyhrievaným priestorom
vakupro vo dvoch vrstvách

Izolácia terasy nad vyhrievaným priestorom.
Vďaka VakuPRO je možný výstup na terasu bez schodov pri zachovaná vysokého tepelného odporu.

6

izolácia polkruhovej terasy
nad vykurovaným priestorom
VakuPRO

Izolácia terasy nad vykurovaným priestorom.
Vďaka VakuPRO je možný výstup na terasu bez schodov pri zachovaná vysokého tepelného odporu.

7

IZOLáCia oceľového prekladu a izolácia pod vonkajším parapetom
pri jednovrstvovom murive
Propasiv® AEROGEL

Izoláacia pod parapetným plechom pri objekte bez kontaktného zateplenia (jednovrstvové murivo)

Izolácia oceľového prekladu – PROPASIV® Aerogel

8

izolácia lodžií
nad nevykurovaným priestorom

VakuPRO

Izolácia vykurovaného priestoru nad vonkajším priestorom.
Kombinácia VakuPRO a Isokorbov
River park Modřany

9

rekonštrukcia bytového domu
izolácia pod vonkajšími parapetmi
PROPASIV® AEROGEL

PROPASIV® Aerogel pod vonkajším parapetom
Izolácia je lepená na parapetné murivo s presahom do tepelnej izolácie fasády.

10

Izolácia terasy
nad vykurovaným priestorom
VakuPRO

Izolácia terasy nad vykurovaným priestorom. Po odstránení krovu vznikla presvetlená terasa.
VakuPRO

11

izolácia terasy
nad vykurovaným priestorom
VakuPRO

Izolácia terasy nad obývačkou (vykurovaný priestor).
Vďaka VakuPRO je možný výstup na terasu bez schodu a minimálna výška atiky.

12

izolácia terasy
nad vykurovaným priestorom
pokládka VakuPRO

Izolácia terasy nad vykurovaným priestorom.
VakuPRO

13

Izolácia ostenia, nadpražia a pod parapetom
vakupro

Izolácia ostenia, nadpražia a pod parapetom pri dome s oknami odsadenými od líca fasády.
VakuPRO

14

Izolácia previsnutých konštrukcii
Balkónu a terasy

vakupro

Izolácia balkóna a terasy RD Boskovice. Priechod do exteriéru bez schodov.
VakuPRO

15

Izolácia ostenia
PROPASIV® AEROGEL

Izolácia ostenia.
PROPASIV® Aerogel

16

Izolácia špaletového okna
PROPASIV® Aerogel

Izolácia špaletového okna.
PROPASIV® Aerogel

17

IZOLáCia podlahy v zimnej záhrade
Vakupro

Izolácia podlahy zimnej záhrady
VakuPRO

18

Izolácia kazetových dverí
PROPASIV® Aerogel

Izolácia kazetových dverí.
PROPASIV® Aerogel

19

izolácia vezrámového zasklenia
u drevostavby
PROPASIV® Aerogel

Izolácia bezrámového zasklenia u rámovej drevostavby.
Záverečná práca
PROPASIV® Aerogel

20

IZOLáCia pod vonkajším parapetom
PROPASIV® AEROGEL

PROPASIV® Aerogel pod vonkajším parapetom
Izolácia je lepená na parapetné murivo s presahom do tepelnej izolácie fasády.

21

Izolácia podlahy pri nedostatku priestoru
PROPASIV® Aerogel

PROPASIV® Aerogel – pre úsporu hrúbky skladby podlahy bola použitá izolácia PROPASIV® Aerogel do trámového roštu. Pre izoláciu bez roštu je vhodná izolácia VakuPRO.

22

izolácia schodiska medzi vykurovaným
a nevykurovaným priestorom
VakuPRO

Z dôvodu zachovania podchodnej a priechodnej výšky sa na spodnú stranu schodiska aplikuje izolácia VakuPRO.

23

izolácia za skrinkou
hlavného uzáveru plynu (HUP)
PROPASIV® Aerogel

Vplyvom oslabenia hrúbky muriva a tepelnej izolácie bolo nutné nahradiť chýbajúcu tepelnú izoláciu.
Riešenie – PROPASIV® Aerogel za skinkou a po obvode.

24

Izolácia potrubia
PROPASIV® Aerogel

 PROPASIV® Aerogel – izolácia prívodného potrubia vzduchotechniky s rekuperáciou

Napíšte nám:

Využite náš
kontaktný formulár

Kontaktný formulár PROPASIV®

4 + 4 =

Informujeme, že vaše osobné údaje spracovávame podľa zásad na ochranu osobných údajov.

www.propasiv.sk