Tepelnoizolačné profily pod vstupné a terasové dvere

Základným prvkom prerušenia tepelného mostu v mieste pod prahom dverí je tepelnoizolačný podkladový profil. Ten dokáže účinne zabrániť prechladzovaniu časti podlahy u dverí.

Naše profily účinne zamedzujú prechladzovaniu a premŕzaniu u prahu dverí, kondenzácii pár a vzniku plesní. Splňujú hodnotu lineárneho činiteľa prepúšťania tepla pre pasívne domy. Súčiniteľ prepustu tepla U = 0,42 W/(m²·K) pre PROPASIV® profil pod vchodové dvere hrúbky 100 mm. Ich použitie významne predlžuje životnosť dverí a nadväzujúcich častí konštrukcie. Majú vysokú pevnosť aj nosnosť (až 5800 kg/bm), unesú všetky druhy a veľkosti vstupných alebo terasových dverí.

0,42 W/(m²·K)

SÚČINITEĽ prepustu TEPLA

až 5800 kg/bm

Nosnosť profilu

Hľadáte riešenia
pre váš dom?

Ukážky Z realizácií

Technické riešenia tepelných mostov

technické informácie

Vchodové dveře v místě prahu
Vchodové dveře v místě prahu - podložení pórobeton. tvárnicí
Vchodové dveře v místě prahu - podložení beton. trámcem
Vchodové dveře v místě prahu - podložení VPC tvárnicí

HS portál v místě prahu

HS portál v místě prahu – výstup na terasu – podložení tvárnicí
HS portál v místě prahu – výstup na terasu
HS portál v místě prahu – výstup na balkon
Balkonové dveře s nízkým prahem
Balkonové dveře v místě prahu - výstup na balkon se schodem
Balkonové dveře v místě prahu - výstup na balkon se schodem II
Balkonové dveře plastové v místě prahu – výstup na terasu
Balkonové dveře dřevěné v místě prahu – výstup na terasu
Vchodové dveře v místě prahu na hraně zdiva - zateplená ZD
Vchodové dveře v místě prahu – odsazení od líce zdiva
Vstup na terasu nad vytápěným prostorem - Zdvižně posuvné dveře

Napíšte nám:

Využite náš
kontaktný formulár

Kontaktný formulár PROPASIV®

14 + 7 =

Informujeme, že vaše osobné údaje spracovávame podľa zásad na ochranu osobných údajov.

www.propasiv.sk