Predsadená montáž

Veľký vplyv na vlastnosti otvorových výplní (okien a dvier) má ich umiestnenie vzhľadom na murivo. A to najmä pri vyšších hrúbkach zatepľovacieho systému domu.

Predsadená montáž znamená osadenie okna alebo dvier do úrovne tepelnej izolácie domu, v rôznej vzdialenosti od prednej strany muriva. Hlavné výhody predsadenej montáže:

 • vyššie solárne zisky
 • úspora tepla na vyhrievanie
 • väčšie preslnenie interiéru
 • zväčšenie podlahovej plochy
 • zmenšenie hĺbky vonkajšej špalety
 • zväčšenie vnútorného parapetu napríklad na sedenie alebo umiestnenie kvetín
PROPASIV® predsadená montáž PMH

Ponúkame komplexný systém pre ľahké prevedenie predsadenej montáže otvorových výplní. Správne prevedená predsadená montáž eliminuje zbytočné úniky tepla a tiež významne predlžuje životnosť okien a dverí. Aké výhody na systéme PHM oceníte?

 • Rýchla montáž formou stavebnicových prvkov
 • Žiadne dodatočné úpravy na stavbe
 • Vhodný do všetkých typov muriva
 • Vhodný pre všetky materiály rámov okien a dvier
 • Kotvenie bez vŕtania okenného rámu
 • Účinné prerušenie tepelného mosta v okolí okna / dvier
 • Bezpečné upevnenie nosných prvkov v dostatočnej vzdialenosti od hrany stavebného otvoru
 • Pevné uchytenie dverového prahu v stavebnom otvore
 • Spoľahlivé riešenie pripojovacej škáry
 • Pre upevnenie a utesnenie okna / dvier vyhovujú bežné komponenty ako pri klasickej montáži (pásové kotvy, tesniace pásky a okenná montážna pena)

 

Keď chcete vedieť viac

Pri montáži PMH sa najprv okno osadí na nosný PROPASIV® Hranol PMH upevnený na vonkajšej strane muriva. Následne sa všetky ostatné prvky systému jednoducho prisadzujú ku rámu okna ako stavebnice.

Systém PMH80 je základný variant s vyložením 80 mm od predku muriva.

Systém PHM dodávame pre všetky typy okien aj dverí. Pričom montáž okien a dvier sa líši riešením v spodnej časti otvorovej výplne (parapet, prah).

Na YouTube kanály PROPASIV® si môžete pozrieť, ako osadzovanie okien a dvier do predsadenej montáže prebieha.

Hľadáte riešenia
pre váš dom?

Ukážky Z realizácií

Technické riešenia tepelných mostov

technické informácie

Vchodové dveře v místě prahu na zateplené základové desce
Stavitelný práh vchod. dveří - podložení pórobetonovou tvárnicí
Stavitelný práh balkonových dveří podložený pórobeton. tvárnicí
Balkonové dveře s venkovními žaluziemi a stavitelným prahem
HS portál v místě prahu
Francouzské okno Progression v místě prahu
Okno v provětrávané fasádě v místě nadpraží

Napíšte nám:

Využite náš
kontaktný formulár

Kontaktný formulár PROPASIV®

3 + 9 =

Informujeme, že vaše osobné údaje spracovávame podľa zásad na ochranu osobných údajov.

www.propasiv.sk