Čidlá kvality vzduchu v interiéri

Výhodné kombinované čidlá pre meranie viacerých parametrov súčasne

Kvalita vzduchu v interiéri významne ovplyvňuje koncentráciu, nástup únavy aj celkové zdravie. Teraz môžete vzduch, ktorý dýchate, efektívne sledovať.

Kvelitu vzduchu určuje spoločne viacero parametrov – fyzikálnych veličín, ktoré možno merať. Patrí medzi ne koncentrácia oxidu uhličitého, prchavých organických látok (VOC), relatívna vlhkosť a teplota okolitého vzduchu.

V rôznych kombináciach môžete tieto veličiny sledovať pomocou kombinovaného čidla PROTRONIX.

Hľadáte riešenia
pre váš dom?

Napíšte nám:

Využite náš
kontaktný formulár

Kontaktný formulár PROPASIV®

4 + 7 =

Informujeme, že vaše osobné údaje spracovávame podľa zásad na ochranu osobných údajov.

www.propasiv.sk