Preukaz energetickej náročnosti budovy (PENB)

Energetické posúdenie s vypracovávaním PENB

Pri výstavbe nových budov a pri rozsiahlejších rekonštrukciách je stavebný úrad povinný vyžadovať Preukaz energetickej náročnosti budovy. Naša špecializácia a niekoľkoročné skúsenosti v odbore nám umožnujú spracovať PENB komplexne a kvalitne.

Energetické posúdenie poskytuje komplexný pohľad na objekt a spotrebu energie spojenej s jeho bežným používaním.

Je prvým z opatrení vedúcich k minimalizácii energetických nárokov stavby, ale i k ekonomickému nakladaniu s energiami, eliminácii uhlíkovej stopy a celkovému udržateľnému rozvoju v rámci využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Jeho súčasťou je pri splnení tzv. hodnotiacich kritériách vyhlášky optimalizovaný návrh ako vlastnej obálky budovy, tak aj odporučenie technologického vybavenia stavby s presahom na energetický mix konkrétnej budovy.

Ako stavebné opatrenie, tak aj účinné technologické vybavenie má dopad na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktoré je v jednotlivých kapitolách PENB uvedené.

Ako špecialisti v odbore tepelnoizolačných technológií, dokážeme energegetickú náročnosť budovy odborne spracovať, vrátane posúdenia jednotlivých skladieb a detailov konštrukcií. Ďalej potom dokážeme navrhnúť aj vhodné využitie obnoviteľných zdrojov energií pre potreby používania stavby.

Hľadáte riešenia
pre váš dom?

Napíšte nám:

Využite náš
kontaktný formulár

Kontaktný formulár PROPASIV®

9 + 5 =

Informujeme, že vaše osobné údaje spracovávame podľa zásad na ochranu osobných údajov.

www.propasiv.sk