Tepelnotechnické posúdenie konštrukcií a stavebných detailov

Projektovú dokumentáciu ku stavbe alebo rekonštrukcii domu je vhodné doplniť Tepelnotechnickým posúdením konštruckcií a stavebných detailov. Overíte tak správnosť príslušných návrhov v projekte a predídete nepríjemným komplikáciám pri budúcom používaní domu. Čo získate v rámci Tepelnotechnického posúdenia?

  • Obdržíte presné, výpočtami podložené informácie.
  • Overíme správnosť návrhov skladieb konštrukcií a riešení stavebných detailov z hľadiska kondenzácie vodných pár a prepúšťaniu tepla.
  • Identifikujeme chladné miesta stavby.
  • Navrhneme vhodnějšie tepelnoizolačné riešenia problematických miest a montážne postupy.

Tepelnotechnické posúdenie (ukážkový dokument tu) je taktiež podkladom pre vypracovanie ohrevného systému domu, spracovanie Preukazu energetickej náročnosti budovy alebo žiadosti o dotáciu z programu NZÚ.

Hľadáte riešenia
pre váš dom?

Napíšte nám:

Využite náš
kontaktný formulár

Kontaktný formulár PROPASIV®

6 + 13 =

Informujeme, že vaše osobné údaje spracovávame podľa zásad na ochranu osobných údajov.

www.propasiv.sk