Ďalšia riziková miesta

1

hranoly pre kotvenie prevetrávanej fasády
PROPASIV® hranol

Vytvorenie ukotvenia prevetrávaného fasádneho obkladu. Na hranoly sa následne aplikovala difúzna fólia, lata tvoriaca prevetrávanú medzeru a fasádny obklad
PROPASIV® Hranoly

2

prerušenie tepelného mosta
pri päte drevostavby
PROPASIV® hranol

Drevostavba z CLT panelov na základovej doske s pohľadovými kameňmi bez zateplenia dosky
PROPASIV® Hranoly pod CLT panely

3

prerušenie tepelného toku medzi železobetónovou nosnou konštrukciou
a pomúrnicou
PROPASIV® Termopodložka

Na prerušenie tepelného mosta medzi pomúrnicou a ŽB stenou, resp. vencom, boli použité PROPASIV® Termopodložky

4

PROPASIV® PROFILY a hranoly

 

Realizácia Brno – Trnitá
Realizácia s firmou REMA spol. s r.o.

5

Kotvenie námetkov bez tepelných mostov
PROPASIV® Termopodložka

PROPASIV® Termopodložka
riešenie pre prerušenie tepelného mosta pri kotvení námetkov strechy

6

rozčirovací rám strešného okna na plochej streche – PROPASIV® Profil

Osadenie strešných okien s prerušeným tepelným mostom pomocou
PROPASIV® Profilu

7

vynesenie atiky strechy
PROPASIV® termopodložka

PROPASIV® Termopodložka pod kompozitové konzoly

8

strešné okno v „nadkrokovnej“ izolácii
PROPASIV® rám strešného okna

Termické prerušenie je realizované pomocou
PROPASIV® Hranolu

9

prerušenie tepelného mosta
v päte drevostavby
PROPASIV® termopodložka

PROPASIV® Termopodložky pod dreveným panelom a pod kotevnými uholníkmi

10

ozdobné lišty na fasádu
so zatepľovacím systémom
PROPASIV® Profil

Frézované ozdobné lišty na fasáde
Fasádny PROPASIV® Profil

11

termopodložky pre prevetrávané fasády
PROPASIV® Termopodložka

 

PROPASIV® Termopodložky vyrábame na mieru
vrátane predvŕtania otvorov

12

kOTVENie vaznice pod vikiérom a prerušenie tepelného mosta medzi pomúrnicou a vencom PROPASIV® BLOCK D + PROPASIV® HRANOLY

PROPASIV® Hranoly pre prerušenie tepelného mosta medzi ŽB vencom a pomúrnicou
PROPASIV
® Block D pre vynesenie väznice pod vikierom

www.propasiv.sk