Spoločnosti Schöck-Wittek a PROPASIV začali spoluprácu v oblasti propagácie témy tepelných mostov. Cieľom spoločných aktivít je rozšíriť povedomie o problematike tepelných mostov.

preèítajte si viac