Technická dokumentácia

Technické riešenia tepelných mostov

Kotvenie do zatepľovaných fasád

Tenké izolácie teras, podlah a miest s nedostatkom priestoru

Vonkajšie
žalúzie

Prah vstupných, terasových a balkónových dverí

Okno v oblasti parapetu

Predsadená montáž

Kotvenie do zatepľovaných fasád

technické informácie

Kotvení vchodové stříšky - konzola
Kotvení okenic - zděná stavba
Kotvení pojízdných okenic - dřevostavba
Kotvení venkovního svítidla
Kotvení vchodové stříšky s ocelovým táhlem
Kotvení zábradlí v ostění francouzského okna
Kotvení vodící lišty žaluzie
Kotvení zábradlí u atiky nad vytápěným prostorem
Kotvení zábradlí v ostění francouzského okna 2
Průběžné kotvení nerezového komínu - objímka
Kotvení hranolu kolmo k fasádě
Kotvení zábradlí v ostění okna - varianta 2
Založení nerezového komínu - konzola
Kotvení podélného hranolu k fasádě - přístřešek pro auto, pergola

Tenké izolácie teras, podlah a miest s nedostatkom priestoru

technické informácie

Zateplení terasy nad vytápěným prostorem - bez zalomení desky
Rekonstrukce podlahy nad nevytápěným prostorem
Izolace podlahy na terénu
Izolace podlahy na terénu - suchá výstavba
Izolace balkonu - subtilní konstrukce
Izolace stropu suterénu
Izolace stěny a podlahy ze strany interiéru
Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace Aerogel
Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace vakuová
Interiérová tepelná izolace
Nadkrokevní izolace při nedostatku prostoru
Izolace stěny za otopným tělesem
Fasádní panely
Kotvení venkovních žaluzií při nedostatku prostoru za kastlíkem
Vstup na terasu nad vytápěným prostorem - Zdvižně posuvné dveře

Vonkajšie žalúzie

technické informácie

Předokenní žaluzie - zadní kotvení boxu
Předokenní screenové rolety – vstup k bazénu
Kotvení venkovních žaluzií při nedostatku prostoru za kastlíkem
Předokenní žaluzie - horní kotvení boxu - PROPASIV Block ZH
Předokenní žaluzie - horní kotvení boxu - PROPASIV Block ZT

Prah vstupných, terasových a balkónových dverí

technické informácie

Vchodové dveře v místě prahu
Vchodové dveře v místě prahu - podložení pórobeton. tvárnicí
Vchodové dveře v místě prahu - podložení beton. trámcem
Vchodové dveře v místě prahu - podložení VPC tvárnicí

HS portál v místě prahu

HS portál v místě prahu – výstup na terasu – podložení tvárnicí
HS portál v místě prahu – výstup na terasu
HS portál v místě prahu – výstup na balkon
Balkonové dveře s nízkým prahem
Balkonové dveře v místě prahu - výstup na balkon se schodem
Balkonové dveře v místě prahu - výstup na balkon se schodem II
Balkonové dveře plastové v místě prahu – výstup na terasu
Balkonové dveře dřevěné v místě prahu – výstup na terasu
Vchodové dveře v místě prahu na hraně zdiva - zateplená ZD
Vchodové dveře v místě prahu – odsazení od líce zdiva
Vstup na terasu nad vytápěným prostorem - Zdvižně posuvné dveře

Okno v oblasti parapetu

technické informácie

Plastové okno v místě parapetu - na hraně zdiva

Dřevěné okno v místě parapetu - na hraně zdiva

Dřevěné okno v místě parapetu - odsazené od líce zdiva

Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace Aerogel

Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace vakuová

Rohové kotvení oken - izolační sloupek

Izolace sloupu mezi rámy oken
Izolace ocelového rohového sloupu u napojení oken
Izolace betonového rohového sloupu u napojení oken
Tepelněizolační sloupek rohového okna
Zateplení vnitřního parapetu
Napojení rámů sestavy oken

Predsadená montáž

technické informácie

Vchodové dveře v místě prahu na zateplené základové desce
Stavitelný práh vchod. dveří - podložení pórobetonovou tvárnicí
Stavitelný práh balkonových dveří podložený pórobeton. tvárnicí
Balkonové dveře s venkovními žaluziemi a stavitelným prahem
HS portál v místě prahu
Francouzské okno Progression v místě prahu
Okno v provětrávané fasádě v místě nadpraží

Napíšte nám:

Využite náš
kontaktný formulár

Kontaktný formulár PROPASIV®

9 + 1 =

Informujeme, že vaše osobné údaje spracovávame podľa zásad na ochranu osobných údajov.

www.propasiv.sk