Naše riešenia

Tepelné mosty: konštrukčný problém s elegantným riešením

Autor: Propasiv
Doba čtení:7 min
Ak si chcete užiť domácu pohodu v komfortnom a zdravom prostredí s nízkymi nákladmi na vykurovanie, je potrebné sa pri stavbe domu zamerať aj na často vynechávané stavebné detaily – tepelné mosty a ich konštrukčné riešenia.

Tepelný most

Tepelný most (alebo aj tepelná väzba) je miesto, kde konštrukcii domu uniká viac tepla ako vo zvyšných miestach tepelnej obálky objektu. Typické sú napríklad napojenia dvoch rôznych konštrukcií (otvorové výplne – okná, dvere) alebo aj zmeny v geometrii konštrukcie (napr. rohy).
Kapitolou samou pre seba sú potom prvky, ktoré prechádzajú vrstvou tepelnej izolácie (napr. kotvenie pergol). Akýkoľvek prechod vrstvou tepelnej izolácie totiž vo výsledku znižuje jej efekt. Najmä pokiaľ sa jedná o veľmi vodivý materiál.

Rizikové miesta vzniku tepelných mostov

Najväčšími rizikami pre užívateľov domu či bytu však nie sú samotné tepelné straty, ale najmä ďalšie prejavy existencie tepelných mostov. A to v oblasti statiky a hygieny. Konkrétne sa jedná o kondenzáciu vodných pár, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Skondenzovaná vlhkosť je veľkým nepriateľom stavby a môže mať vplyv na jej statiku a starnutie, a výskyt vlhkostných máp a plesní, ktoré majú preukázateľne negatívny vplyv na ľudský organizmus. Takým rizikám možno zabrániť, ak sa rozhodnete využiť riešenia Systém PROPASIV®.

Montážny blok PROPASIV® Block D

Montážne bloky PROPASIV®

S blokmi PROPASIV® dosiahnete pevné a efektívne kotvenie vonkajších konštrukcií a zariadení do tepelnej obálky domu (napr. kotvenie pergol, striešok, schránok, osvetlenia a mnohých ďalších) bez vzniku tepelných mostov. Pre úspešné predídenie vzniku tepelných mostov je treba naplánovať využitie montážnych blokov už pri tvorbe projekty. Následne bloky aplikovať v priebehu stavby a zatepľovania obálky domu.

Tepelnoizolačné profily PROPASIV®

Kondenzácia vodných pár a prechladnutie u parapetov a prahov je negatívnym prejavom existencie tepelných mostov v okolí okien a dverí. Efektívnym riešením sú tepelnoizolačné profily PROPASIV®. Niektorí výrobcovia svoje okná a dvere tepelnoizolačnými profilmi PROPASIV® už štandardne opatrujú. Pokiaľ sa nejedná o Váš prípad, možno ich zakúpiť aj samostatne na e-shope PROPASIV® a pri montáži k oknám a dverám doplniť. Dôležitou súčasťou portfólia pre riešenie špecifických situácií na Vašej stavbe sú aj vysoko účinné moderné tepelné izolácie:

Izolácia PROPASIV® Aerogel (λ = 0,015 W/(m·K))

Jedná sa o praktický moderný meteriál s vynikajúcimi vlastnosťami pre tepelnú izoláciu miest s minimom priestoru, kde bežné izolácie nevyhovujú (vrátane miest, kde sa v priebehu stavby na tepelnú izoláciu zabudlo). Napríklad pre izoláciu priestoru za boxom vonkajších žalúzií, izoláciu priestoru pod parapetným plechom, alebo pre vytvorenie a zaizolovanie subtílnych stavebných konštrukcií.

Izolácia VakuPRO (λ = 0,007 W/(m·K))

Špeciálna tepelná izolácia na princípe vákua, vhodná pre elegantné riešenia vyžadujúce izoláciu vo veľmi tenkej vrstve. Napríklad izolácia podlahy terasy s požiadavkom na zachovanie priechodu z interiéru na terasu bez schodu, izolácie priejazdu s požiadavkom na zachovanie priejazdnej výšky, izolácia priestoru za žalúziovým boxom a ďalšie. Stačí 5x tenšia hrúbka než pri použití bežnej izolácie.

Veľmi dôležité je venovať sa problematike tepelných mostov už vo fázi projektu, teda skôr, než môžu vôbec vzniknúť. Následne podľa technického riešenia zaneseného do projektu pri stavbe postupovať. Komplexné riešenie tepelného mostu od spoločnosti PROPASIV zahŕňa:

    • konzultáciu návrhu riešenia,
    • tepelnotechnické posúdenie návrhu,
    • dodanie riešení zo Systému PROPASIV®,
    • poradenstvo vo fáze realizácie riešení.

Tepelný most v normách

Tepelno technické hodnotenie tepelných mostov našlo svoje miesto aj v českých technických normách. Tepelné mosty sa hodnotia pomocou lineárneho a bodového činiteľa prepúšťania tepla. V ideálnom prípade by sa tieto činitele mali blížiť nule, alebo dosahovať záporných hodnôt.

Pre pasívne domy sú prípustné hodnoty lineárneho činiteľa prepúšťania tepla okolo 0,01-0,05 W/(m·K) v závislosti na druhu konštrukcie.

Mohlo by Vás zaujímať

Nenašli ste,
čo ste hľadali? Napíšte nám!

4 + 14 =

www.propasiv.sk