Vákuová izolácia
VakuPRO®

Keď použitie bežnej izolácie naráža na technické limity a tým aj na nemožnosť stavebného prevedenia, využijete s veľkou výhodou VakuPRO®. Najúčinnejšiu tepelnú izoláciu na trhu.

VakuPRO® je vákuová izolácia s unikátnymi vlastnosťami. Vďaka hodnote súčiniteľa tepelnej vodivosti λ = 0,007 W/(m·K) je 5x efektívnejší oproti bežným tepelnoizolačným materiálom. Túto výhodu oceníte v situáciach, kde je možné zateplenie previesť len s tenkou vrstvou izolácie, ale pritom chcete dosiahnuť dostatočnú tepelnoizolačnú funkciu.

0,007 W/(m·K)

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

5x

efektívnejší

Potrebujete detailnejšie informácie?

Technický list VakuPRO®

Porovnanie hrúbky VakuPRO® s dalšími izoláciami
pri rovnakom tepelnoizolačnom efekte

VakuPRO® využijete
v týchto situáciach

Terasa nad vykurovaným priestorom

Na terasu bez schodu.

Detail riešenia

M

Terasa nad obytným vykurovaným priestorom

Stavebná situácia

Terasa je situované nad obytnou miestnosťou, ktorá je v zime vyhrievaná. Aby miestnosť od stropu neprechladzovala, je treba miestnosť tepelne izolovať. V praxi sa zateplenie rieši položením izolácie do súvrstvia podlahy terasy.

Chceme dosiahnúť

Vytvoriť bezbariérový prístup na terasu a súčasne zaistiť dostatočnú tepelnoizolačnú funkciu aplikovaného zateplenia.

Popis

Pri zatepľovaní terasy chceme dosiahnuť rovnakých tepelnoizolačných parametrov ako pri zatepľovaní strechy. To znamená, že bežnú tepelnú izoláciu musíme aplikovať v dostatočne hrubej vrstve. Použitie klasickej izolácie vedie k vytvoreniu schodu medzi interiérom a terasou (podlaha exteriéru je vyššie ako podlaha interiéru). Toto historicky používané riešenie je nepraktické pre používanie a ani nezodpovedá moderným trendom.

Riešenie PROPASIV®

Na zaistenie rovnakého tepelnoizolačného efektu možno použiť 5x tenšiu vrstvu VakuPRO® než možno u bežnej izolácie. Napríklad 30 mm VakuPRO® nahradí 150 mm bežnej izolácie. Tým získame finálnu podlahu terasy v rovnakej výškovej úrovni, ako je podlaha vedľajšej vnútornej miestnosti.

V tejto stavebnej situácii sa využíva izolácia VakuPRO® TER. Panely sú chránené proti poškodeniu gumovou vrstvou na spodnej strane a 15 mm hrubou PUR doskou na hornej strane.
Alternatívne možno využiť VakuPRO® RB2 s obojstranne kašírovanou vrstvou gumových pásov hrúbky 3 mm. Riešenie neprehliada ani použitie podkladového Tepelnoizolačného profilu PROPASIV® na mieste vstupu na terasu.

Neprehliadnite:

Podrobný popis riešenia na našom blogu

Chcete sa poradiť?
Kontaktujte nášho technika

Chcete rýchlu radu, či je možné VakuPRO® použiť vo vašej situácii? Máte technickú otázku? Napíšte nám e-mail alebo zavolajte.

Jiří Heger

Napíšte nám

Zavolajte nám

Box vonkajšej žalúzie

Zaizolované aj za žalúziovým
boxom.

Detail řešenia

M

Box vonkajšej žalúzie

Box vonkajšej žalúzie bez VakuPROBox venkovní žaluzie s VakuPRO

Stavebná situácia

Box vonkajšej žalúzie je zapustený do vrstvy obvodovej tepelnej izolácie a za samotným boxom preto dochádza ku stenčovaniu izolačnej vrstvy. Pre dostatočnú tepelnoizolačnú funkciu je treba za box použiť vysoko efektívnu tenkú tepelnú izoláciu.

Chceme dosiahnuť

Prerušenie tepelného mosta za boxom žalúzií a zachovanie celistvosti tepelnej obálky domu.

Popis

Na vytvorenie tepelnej obálky domu sa používajú rôzne hrúbky izolácie. Pri hrúbke izolácie menšej ako 200 mm je pre tepelnú izoláciu za zapusteným žalúziovým boxom obmedzený priestor. V tejto obmedzenej hrúbke nemá bežná izolácia dostatočný tepelnoizolačný efekt. Dochádza k narušeniu celistvej tepelnej obálky domu, vzniku tepelného mostu a zhoršeniu celkovej energetickej bilancie domu. Dôsledkom je ochladzovanie muriva, zvlhnutie, a vznik vlhkostných máp.

Riešenie PROPASIV®

Na zaistenie dostatočného tepelnoizolačného efektu v priestore s obmedzenou hĺbkou používame modernú tepelnú izoláciu VakuPRO®. Vďaka vysokej hodnote súčiniteľa tepelnej vodivosti λ = 0,007 W/(m·K) má dostatočný tepelný odpor aj v hrúbke pár centimetrov. Komplexné riešenie tepelných mostov v okolí žalúziových boxov dosiahneme pri súčasnom použití VakuPRO® a Tepelnoizolačných blokov PROPASIV®, určených na kotvenie boxu.

Chcete sa poradiť?
Kontaktujte nášho technika

Chcete rýchlu radu, či je možné VakuPRO® použiť vo vašej situácii? Máte technickú otázku? Napíšte nám e-mail alebo zavolajte.

Jiří Heger

Napíšte nám

Zavolajte nám

Balkónová doska

Nech podlaha pri balkóne neprechládza.

Detail řešenia

M
Balkónová doska
Balkónová doska bez VakuPROBalkonová deska s VakuPRO

Stavebná situácia

Balkónová doska zasahuje hlboko do podlahy v interiéri. Táto priebežná konštrukcia spôsobuje rozsiahly tepelný most a sálanie chladu od podlahy. Jediným riešením je tepelná izolácia balkónovej dosky – teda vonkajšej časti konštrukcie.

Chceme dosiahnúť

Kompletné zaizolovanie balkónovej dosky značne zmierni ochladzovanie konštrukcie balkónu a chlad sa tak nedostane do interiéru. Zlepší sa teplotná stabilita miestností a zmizne pocit chladu od podlahy. Znížia sa náklady na vykurovanie.

Popis

Izolácia balkónovej dosky znamená jej kompletné obalenie tepelnou izoláciou. V prípade použitia bežného typu tepelnej izolácie by sa jednalo o hrubú vrstvu, aplikovanú zvrchu aj zo spodu balkóna. Toto riešenie by viedlo ku nevzhľadnej robustnej konštrukcii značne obmedzujúcu aj svetlú výšku okna na spodnom poschodí, ako aj bezproblémový vstup na balkón. Preto je žiadúce využiť tenkú tepelnú izoláciu VakuPRO®, ktorá zaistí rovnaký tepelnoizolačný efekt pri 5x menšej hrúbke. Používa sa na vrchnú stranu balkónovej dosky, kde napríklad 30 mm VakuPRO® nahradí 150 mm bežnej izolácie. Na spodnú stranu balkónovej dosky je potom výhodné použiť tenkú tepelnú izoláciu PROPASIV® Aerogel.

Riešenie PROPASIV®

Pomocou tenkej izolácie VakuPRO® zateplíte balkónovú dosku ľahko a rýchlo. Izoláciu možno jednoducho aplikovať na zem balkónu, bez toho aby sa významne navýšila výška podlahy. Na spodnú stranu balkónu sa hodí tenká izolácia PROPASIV® Aerogel, ktorá neobmedzí svetlú výšku balkónu na spodnom poschodí. Estetické vnímanie celej budovy nebude narušené. Práca s VakuPRO® a PROPASIV® Aerogel je navyše rýchla a pomerne ľahká, bez tvorby zbytočného neporiadku.

Chcete sa poradiť?
Kontaktujte nášho technika

Chcete rýchlu radu, či je možné VakuPRO® použiť vo vašej situácii? Máte technickú otázku? Napíšte nám e-mail alebo zavolajte.

Jiří Heger

Napíšte nám

Zavolajte nám

Stena v interiéri

Pre steny, ktoré nejde zatepliť zvonka.

Detail riešenia

M

Stena v interiéri

Stena v interiéri bez VakuPROStěna v interiéru s VakuPRO

Stavebná situácia

Jedna (prípadne viac) miestnosť vyžaduje zateplenie obvodovej steny. Tepelnú izoláciu však nemožno aplikovať na vonkajšiu stranu steny. Napríklad, keď stena hraničí s cudzím pozemkom alebo cudzím nevykurovaným priestorom (pôda, garáž, ...) alebo sa jedná o stenu krajného bytu v bytovom dome.

Chceme dosiahnuť

Zateplenie steny povedie k úsporám na vykurovaní. Stena nebude prechladzovať a celkovo sa zlepší klíma v miestnosti. Eliminujeme vlhnutie a riziko vzniku plesní.

Popis

Pre interiérové zateplenie je vhodné použiť tenkú tepelnú izoláciu s nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti λ, ktorá zaistí rovnaký tepelnoizolačný efekt ako hrubá vrstva bežnej izolácie. Vďaka tenkej vrstve, ktorú na stenu pridáme, zostane podlahová plocha miestnosti v takmer pôvodných rozmeroch.

Riešenie PROPASIV®

V prvom kroku je nutné odborné posúdenie stavebného zámeru. Ak je situácia vhodná, odporúčame využiť tenkú izoláciu VakuPRO®. Jedná sa o vysoko efektívnu izoláciu s radou výhod. Samotná realizácia je po zodpovednej príprave pomerne ľahká a rýchla. Na základe odborného posúdenia vznikne kladačský plán, podľa ktorého budú vyrobené panely VakuPRO® podľa konkrétnej potreby. Vďaka tomu odpadá rezanie izolácie na mieste a miestnosť nie je zaťažená zbytočným neporiadkom. Miestnosť možno bezprostredne po realizácii opäť využívať.

Chcete sa poradiť?
Kontaktujte nášho technika

Chcete rýchlu radu, či je možné VakuPRO® použiť vo vašej situácii? Máte technickú otázku? Napíšte nám e-mail alebo zavolajte.

Jiří Heger

Napíšte nám

Zavolajte nám

Podlaha v interiéri

Podlaha konečne nebude studená.

Detail riešenia

M

Podlaha v interiéri

Podlaha v interiéri bez VakuPROPodlaha v interiéru s VakuPRO

Stavebná situácia

Zatepleniu podláh často bránia rôzne technické obmedzenia. Sú to napríklad podlahy položené priamo na teréne, podlahy nad nevykurovanými priestormi, ktoré nemožno zatepliť zvonka, alebo podlahy, ktorých výšku nemožno výrazne zdvihnúť.

Chceme dosiahnuť

Podlahy sú častým zdrojom pocitového chladu aj reálnych tepelných mostov. Zateplením chceme dosiahnuť väčší komfort pre obyvateľov a zabrániť zbytočným únikom tepla.

Popis

Pre dostatočný tepelnoizolačný efekt by na zateplenie podlahy musela byť použitá hrubá vrstva bežnej izolácie. V prípadoch, kedy nie je možné na podlahu hrubú vrstvu aplikovať z praktických alebo technických dôvodov, je riešením vysoko efektívna tenká tepelná izolácia VakuPRO®. Na dosiahnutie rovnakej tepelnoizolačnej funkcie je totiž postačujúca 5x tenšia vrstva VakuPRO® oproti bežnej izolácii. Napríklad 30 mm VakuPRO® nahradí 150 mm bežnej izolácie.

Riešenie PROPASIV®

VakuPRO®je vhodná na zateplenie podláh bez tepelnej izolácie, alebo podláh s nedostatočnou vrstvou tepelnej izolácie. Mimo nadštandardných tepelnoizolačných parametrov ponúka aj ďalšie výhody. Po dôkladnom posúdení situácie a precíznej príprave je samotná realizácia rýchla a čistá. VakuPRO® dodáme v paneloch na mieru a všetky procesy prebiehajú suchou cestou. V prípade podláh položených priamo na teréne odpadajú náročné búracie práce.

Neprehliadnite:

Podrobný popis riešení na našom blogu

Chcete sa poradiť?
Kontaktujte nášho technika

Chcete rýchlu radu, či je možné VakuPRO® použiť vo vašej situácii? Máte technickú otázku? Napíšte nám e-mail alebo zavolajte.

Jiří Heger

Napíšte nám

Zavolajte nám

Steny lodžie

Zachovajte si čo najväčšiu lodžiu.

Detail riešenia

M

Steny lodžie

Bočná stena lodžie bez VakuPROBoční stěna lodžie s VakuPRO

Stavebná situácia

Lodžia je v podstate vonkajší priestor zanorený do interiéru. Kvalitné otvorové výplne zaistia tepelnú izoláciu z priečelia, ale rovnakú pozornosť je potreba venovať aj bočným stenám lodžie, ktoré môžu byť zdrojom tepelných mostov. Jedná sa o častý prípad rekonštrukcií bytových domov.

Chceme dosiahnuť

Prerušenie tepelného mosta, ktorý predstavuje bočná stena lodžie, ako súčasť komplexného zateplenia lodžie spolu s kvalitnými otvorovými výplňami a izoláciou podlahy lodžie. Zaistenie tepelného komfortu vnútri miestnosti a zníženie nákladov na vykurovanie.

Popis

Zateplenie steny lodžie musí dosiahnuť rovnaké tepelnoizolačné parametre ako zateplenie obvodovej steny. Bežná tepelná izolácia výrazne zmenší využiteľnú plochu lodžie. O to viac ak sa jedná o steny dve. V tomto prípade je vhodné použiť vysoko efektívnu tenkú tepelnú izoláciu, ktorá dosahuje rovnaký tepelnoizolačný efekt už v 5x tenšej vrstve oproti bežnej izolácii. Napríklad 30 mm VakuPRO® nahradí 150 mm bežnej izolácie.

Riešenie PROPASIV®

Vysoko efektívna izolácia VakuPRO® (λ = 0,007 W/(m·K)) sa skvele hodí do priestorov, kde chceme zachovať čo najväčšiu úžitkovú plochu. Preto je vhodná napríklad na zatepľovanie lodžií. Pri jej použití získate väčšiu využiteľnú plochu lodžie než pri zatepľovaní bežnou izoláciou. Dostatočnú hrúbku bežnej izolácie často nemožno použiť, pretože by zasahovala do rámu okien v nadväzujúcej stene. Navyše po odbornom posúdení situácie a precíznej príprave je samotná realizácie rýchla a čistá, bez rezania izolácie na mieste a zbytočného neporiadku.

Chcete sa poradiť?
Kontaktujte nášho technika

Chcete rýchlu radu, či je možné VakuPRO® použiť vo vašej situácii? Máte technickú otázku? Napíšte nám e-mail alebo zavolajte.

Jiří Heger

Napíšte nám

Zavolajte nám

Prejezd ako garáž

Aby bol prejezd aj naďalej
garážou.

Detail riešenia

M

Prejazd ako garáž

Prejazd ako garáž bez VakuPROPrůjezd jako garáž s VakuPRO

Stavebná situácia

Garáž alebo prejazd z ulice do dvora sa nachádza veľa obytnej – vykurovanej miestnosti. Priestor je úzky, pre bezproblémový prejazd alebo používanie auta je nutné ušetriť čo najviac priestoru. Častý prípad pri rekonštrukcií starých radových domov.

Chceme dosiahnuť

Obytnú miestnosť vedľa nevykurovanej garáže alebo prejazdu je nutné zatepliť tak, aby nedochádzalo k jej ochladzovaniu a zbytočnej strate tepla.

Popis

V interiéri je zateplenie, najmä v oblasti rohov, problematické, a naviac by došlo ku zmenšeniu podlahovej plochy miestnosti. Preto sa štandardne realizuje na vonkajšej strane steny – teda smerom do prejazdu. Historicky sa za týmto účelom používala bežná tepelná izolácie. Vďaka tomu dochádza k zúženiu šírky pôvodne prejazdného priestoru. Často potom auto už prejazdom neprejde, alebo nie je možné ho zaparkovať – neotvoríte dvere auta. Vhodné riešenie ponúka moderná tenká izolácia VakuPRO®.

Riešenie PROPASIV®

Pre efektívnu tepelnú izoláciu obytnej miestnosti stačia panely VakuPRO® s 5x tenšou vrstvou oproti bežnej izolácii. Napríklad 30 mm VakuPRO® nahradí 150 mm bežnej izolácie. Panely sa aplikujú na vonkajšiu stranu steny obytnej miestnosti. Vďaka tenkej hrúbke VakuPRO® si zaistíte dostatočnú šírku prejazdu aj v tejto stavebnej situácii. VakuPRO® vám umožní požadovaný prejazd auta z ulice do dvora a komfortné využívanie garáže.

Neprehliadnite:

Podrobný popis riešenia na našom blogu

Chcete sa poradiť?
Kontaktujte nášho technika

Chcete rýchlu radu, či je možné VakuPRO® použiť vo vašej situácii? Máte technickú otázku? Napíšte nám e-mail alebo zavolajte.

Jiří Heger

Napíšte nám

Zavolajte nám

Strecha

Zateplenie nielen pre historické objekty.

Detail riešenia

M

Strecha

Nadtrámová izolácia bez VakuPRONadtrámová izolácia s VakuPRO

Stavebná situácia

V historických budovách často chceme začať obývať doteraz nevyužité podkrovné priestory. Zaistenie dostatočného tepelného komfortu vyžaduje zateplenie strechy, bežnú tepelnú izoláciu však mnohokrát nemožno z rôznych dôvodov použiť.

Chceme dosiahnuť

Zateplenie strechy v parametroch pre vykurované obytné miestnosti a zároveň zachovanie pôvodného architektonického konceptu krovu a historických prvkov strechy.

Popis

Hoci sa na zateplenie strechy bežne používajú klasické tepelné izolácie, môžu pri historických objektoch vzniknúť situácie, kde nemožno použiť hrubú izolačnú vrstvu. Napríklad podmienka zachovania viditeľnosti konštrukcie krovov a z toho plynúci koncept zateplenia nad trámami v krove v prípade Velkopřerovského paláca v Prahe. Vzhľadom k tomu, že nebolo povolené zvýšenie strechy, prišlo do úvahy jediné riešenie – tenká izolácia VakuPRO®.

Riešenie PROPASIV®

VakuPRO®je vysoko efektívna izolácia vhodná aj pre náročné projekty. So súčiniteľom vodivosti λ = 0,007 W/(m·K) dokáže zaistiť dostatočný tepelný komfort aj vo veľmi tenkej hrúbke. Zložité projekty, ako je zateplenie šikmých striech historických objektov, vyžaduje odborné posúdenie, spoluprácu niekoľkých špecialistov, a dôslednú optimalizáciu. Vďaka precíznej príprave však získate kvalitné a funkčné riešenie.

Neprehliadnite:

Podrobný popis riešenia na našom blogu

Chcete sa poradiť?
Kontaktujte nášho technika

Chcete rýchlu radu, či je možné VakuPRO® použiť vo vašej situácii? Máte technickú otázku? Napíšte nám e-mail alebo zavolajte.

Jiří Heger

Napíšte nám

Zavolajte nám

a veľa ďalších…

Ako vyzerá konkrétne riešenie
ukážky

Ako postupovať
pre získánie VakuPRO®?

01

Vyplňte formulár alebo pošlite e-mail so všetkými potrebnými údajmi, aby sme vedeli, čo od nás potrebujete.

02

Zašleme vám návrh riešenia a cenový výpočet. Po odsúhlasení návrhu je treba zaplatiť zálohu.

03

Panely VakuPRO® dovezieme priamo na vašu stavby behom 4-6 týždňov od zaplatenia zálohy.

Nezávislá otázka
Napíšte nám

7 + 10 =

Pre ponuku VakuPRO® za box žalúzií zašlite výpis okien a dverí, kde budú žalúzie, výšku kastlíka, prípadne stavebné detaily na e-mail propasiv@ propasiv.sk

Pre ponuku VakuPRO® v skladbe podlahy/strechy zašlite pôdorys plochy pre vytvorenie kladačského plánu a plánovanú skladbu súvrstvia podlahy/strechy. Prípadne ďalšie časti projektovej dokumentácie (zvislé rezy, stavebné detaily).

Informujeme, že vaše osobné údaje spracovávame podľa zásad na ochranu osobných údajov.

Ako na stavbe
prebieha realizácia?

FAQ – často kladené otázky

Je možné vákuovú izoláciu rezať?

Nie, VakuPRO® dodávame v paneloch na mieru podľa potreby stavby a nie je možné ju rezať ani mechanicky kotviť cez panely.

Ako dlho vydrží vákuum vo VakuPRO®?

Izolácia VakuPRO® má minimálnu životnosť 50 rokov. Pri hodnotení izolačných vlastností sa berie do úvahy hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti po 50 rokoch. Pokiaľ je materiál správne zabudovaný, riziko poškodenia je takmer nulové, ale je nutné dodržať pravidlá práce s materiálom.

Väčšinou dodávame izoláciu VakuPRO® s ochrannými vrstvami z výroby, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia. Pokiaľ dôjde k poškodeniu panelu izolácie, stále izoluje asi dvojnásobne lepšie ako polystyrén, ale vždy sa snažíme zabudovať tak, aby ku poškodeniu nedošlo. Pri práci je taktiež možné ľahko vizuálne skontrolovať či je panel v poriadku, alebo či ho treba nahradiť.

Ako zistím cenu za VakuPRO®?

Cenu VakuPRO® počítame na mieru priamo konkrétnej zákazke. Najprv je ptreba dodať podklady (rozmery priestoru na izoláciu, výkres s požadovaným umiestnením, apod.), na základe ktorých navrhneme riešenie a cenu spočítame. Ceník VakuPRO® záujemcom neposielame, nakoľko neodborným posúdením situácie môže dôjsť ku chybnej interpretácii a nesprávnemu odhadu ceny.

Môžem si objednať jednotlivú dosku VakuPRO®?

Áno, kontaktujte nás, ako keby ste si žiadal(a) kompletnú zákazku.

Je VakuPRO® vhodná do podlahy?

Áno, VakuPRO® sa hodí na tepelnú izoláciu bežne zaťažovaných podláh.

Môžem VakuPRO® použiť do podlahy s podlahovým vykurovaním (elektro/voda)?

Áno.

Je možný osobný odber?

Nie, materiál zasielame na miesto realizácie dopravnou službou.

Máte výrobky skladom?

Nie, vyrába sa na mieru po objednaní konkrétnej zákazky.

Ako rýchlo VakuPRO® dodáte?

Behom 4-6 týždňov od odsúhlasenia projektu a zaplatenia zálohy vo výške 100%.

Kde v e-shope zadám požadovaný rozmer VakuPRO®?

Priamo v -eshope žiadaný rozmer nezadáte. Podklady na realizáciu je nutné zaslať emailom alebo využiť formulár, ktorý je v e-shope na požiadanie pripravený a otvorí sa po kliknutí na tlačítko POPTAT.

Dodáváte aj na Slovensko?

Áno, kontaktujte nášho slovenského kolegu telefonicky +420 608 704 302 alebo emailom: propasiv@propasiv.sk.

Ponúkate aj montáže?

Áno, môžete si u nás objednať službu Šéfmontáž.

Môže niekto z PROPASIV® prísť ku nám na stavbu?

Štandardne nie, osobná návšteva nie je nutná pokiaľ obdržíme všetky podklady. Osobná návšteva v prípade vášho záujmu je spoplatnená.

Kedy je vhodné obrátiť sa na vás?

Najlepšie hneď na začiatku pri tvorbe projektu. Odporúčané riešenie potom môže byť do projektu priamo zanesené a nemusíte sa obávať, že dôjde na stavbe k nejakej chybe.

Robíte konzultácie ku projektom domov?

Áno.

3 dôvody
prečo si vybrať PROPASIV

Osobný prístup

Sme s vami v priamom kontakte. Na vaše otázky v e-mailoch odpovedajú priamo naši odborníci. Kedykoľvek sa s nami môžete telefonicky poradiť. Nečakáte dlhé minúty, kým sa vám niekto ozve, dovoláte sa priamo technickému poradcovi. Realizujeme aj malé zákazky.

Férové jednanie

Starostlivo sa venujeme každej zákazke. Snažíme sa nájsť najvhodnejšie riešenie pre vašu situáciu. Ak to nejde, netajíme to. Za svojou prácou si stojíme, ale ak nastane nejaký problém alebo prekážka, vyriešime to. Zákazku predom naceníme a rozpočet dodržujeme.

Koordinácia zákazky

Pracujeme efektívne, riešenia dodávame rýchlo. V prípade potreby konzultujeme s ďalšími odborníkmi. Na stavbe nemusíte byť sprostredkovateľom medzi nami a vaším stavbyvedúcim, stačí ak nám zavoláte a predáte mu telefón.
O komunikáciu sa postaráme.

Riešenia VakuPRO® v médiách

Zaujímavé realizácie
nájdete na našom BLOGU

Technické riešenia tepelných mostov

technické informácie

Zateplení terasy nad vytápěným prostorem - bez zalomení desky
Rekonstrukce podlahy nad nevytápěným prostorem
Izolace podlahy na terénu
Izolace podlahy na terénu - suchá výstavba
Izolace balkonu - subtilní konstrukce
Izolace stropu suterénu
Izolace stěny a podlahy ze strany interiéru
Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace Aerogel
Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace vakuová
Interiérová tepelná izolace
Nadkrokevní izolace při nedostatku prostoru
Izolace stěny za otopným tělesem
Fasádní panely
Kotvení venkovních žaluzií při nedostatku prostoru za kastlíkem
Vstup na terasu nad vytápěným prostorem - Zdvižně posuvné dveře

Napíšte nám:

Využite náš
kontaktný formulár

Kontaktný formulár PROPASIV®

6 + 7 =

Informujeme, že vaše osobné údaje spracovávame podľa zásad na ochranu osobných údajov.

www.propasiv.sk