Rozhovor

Vŕtanie do zateplenej fasády je rizikové, nerobte to. Ako sa vyhnúť tepelným mostom?

Autor: Propasiv
Doba čtení:15 min

Vŕtať do zateplenej fasády a snažiť sa ku nej pripevniť veľké a ťažké objekty, ako napríklad pergolu a markýzu, sa síce môže zdať byť dobrým nápadom, ale s nečakanými následkami – pokiaľ sa o to pokúsime bez pomoci odborníka. Tieto úkony laikom do rúk proste nepatria.

Prečo? Dozviete sa v rozhovore s pánom Jiřím Hegerom, jednateľom spoločnosti PROPASIV, pre SUN SYSTEM, predného českého dodávateľa tieniacej techniky.

Pergoly a markýzy sú ako moderné tak aj veľmi efektívne doplnky nielen pasívnych domov.

Vaša spoločnosť vyvíja a dodáva na trh riešenia, ako zabrániť vzniku tepelných mostov. Ako pojem tepelný most vysvetľujete laikom?

Tepelný most (alebo aj tepelná väzba) je miesto, kde konštrukcii domu uniká viac tepla než v ostatných miestach tepelnej obálky objektu. Typické sú napríklad napojenia dvoch rôznych konštrukcií (otvorové výplne – okná, dvere) alebo aj zmeny v geometrii konštrukcie (napr. rohy). Kapitolou samou o sebe sú potom prvky, ktoré prechádzajú vrstvou tepelnej izolácie (napr. kotvenie pergol). Akýkoľvek prechod vrstvou tepelnej izolácie totiž vo výsledku znižuje jej efekt. Najmä pokiaľ sa jedná o veľmi vodivý materiál. Taká konštrukcia môže fungovať aj ako chladič.

Ukážka kotvenia trámu pergoly bez vzniku tepelných mostov.

V čem spočívajú riziká tepelných mostov?

Najväčšími rizikami pre užívateľov domu či bytu nie sú samotné tepelné straty, ale najmä prejavy existencie tepelných mostov. A to v oblasti statiky a hygieny. Konkrétne sa jedná o kondenzáciu vody, ktorá je veľkým nepriateľom stavby a môže mať vplyv na jej statiku, a výskyt vlhkostných máp a plesní, ktoré majú preukázateľne negatívny vplyv na ľudský organizmus. Takým rizikám možno zabrániť, ak sa rozhodnete využiť stavebné prvky PROPASIV®. V rámci komplexnej ponuky nájdete riešenia najrôznejších potrieb, ktoré sa pri stavbe a rekonštrukcii domu vyskytujú – od upevnenia schránok až po kotvenie pergol.

Použitím stavebných prvkov PROPASIV® predchádzate riziku kondenzácie vodnej pary a vzniku plesní, predlžujete životnosť stavebných konštrukcií a zvyšujete komfort bývania v dome. Naviac eliminácia tepelných mostov zlepšuje energetickú bilanciu domu a lepšie dosiahnete na prípadnú dotáciu.

V dnešnej dobe sa mnohé domy stavajú v pasívnom štandarde, staršie budovy sú často zatepľované. Aký je správny postup, keď plánujeme montáž markýz alebo pergol a nechceme, aby v zateplenej fasáde vznikly tepelné mosty?

Jediným spôsobom, ako tepelné mosty eliminovať je ich dôsledná optimalizácia už pred zahájením stavby alebo rekonštrukcie. Tá často vyžaduje detailné zakreslenie prblémového miesta a tepelno technické posúdenie tepelného mostu. Nevhodne zvolené riešenie tepelných mostov má väzbu na okolité konštrukcie. Často sú tak ich draho zaplatené vlastnosti degradované až o desiatky percent. Je nutné, aby majiteľ definoval svoje očakávania a potreby, ktoré má dom naplniť.

Napríklad v mieste, kde budeme chcieť mať v budúcnosti pergolu, je potreba už pri projektovaní a zateplovaní pamätať na zabudovanie stavebných detailov – tepelnoizolačných montážnych blokov, do ktorých sa bude následne pergola kotviť. Ideálne je využiť optimalizované Montážne bloky PROPASIV® pre pergoly. Podobne je potreba uvažovať aj nad ostatnými budúcimi zásahmi do novej fasády. Problémy môže spôsobiť aj obyčajné pripevňovanie vonkajšieho osvetlenia. Spoločnosť PROPASIV ponúka komplexnú radu optimalizovaných montážnych blokov pre kotvenie pri zatepľovaní fasád.

Vzhľadom k tomu že staviame domy pre dlhé obdobia nášho života, mali by sme dať dostatočný priestor našim predstavám, ako by sme chceli, aby dom vyzeral a následne s projektantom svoje požiadavky konzultovali. Odmenou je komfortné a bezproblémové používanie domu po dobu mnohých rokov.

Čo sa môže stať v prípade, že do zateplenej fasády začneme zasahovať – napr. ju narušíme vŕtaním?

Problematika upevnenia prvkov do zateplenej fasády je veľmi špecifická, ale zjednodušene môžeme povedať, že vŕtať do zateplenej fasády bez systémového a overeného riešenia je vždy riziko. Ako so muviedol, najdôležitejšia je príprava už behom projektu a dodržanie technologického postupu. Následné chaotické vŕtanie do zateplenej fasády (zateplovacieho systému) je rizikové, pretože sa naruší dokonale utesnená obálka domu a nastávajú problémy. Tie sa spravidla neobjavia okamžite, no každopádne postupne znižujú komfort bývania a životnosť budovy. Zvyšuje sa riziko vzniku staticky kritických miest, riziko kondenzácie vody a riziko vzniku plesní. Ak sa zamyslíme nad dôsledkami, môže dôjsť ku ohrozeniu života a zdravia pádom konštrukcie, alebo sa môžu prejaviť ochorenia spôsobené pobytom v prostredí s plesňami. Závažné môžu byť aj ďalšie materiálne škody.

Ukážka kotvenia žalúzií bez vzniku tepelných mostov. 

Je možné tieto škody nejako napraviť?

V prípade poškodenia izolácie je nutné poškodené miesto, pokiaľ je to možné, čo najskôr zapraviť. Njaväčším rizikom je zatečenie vody do poškodeného miesta. Pokiaľ by dokonca došlo ku zamrznutiu, voda roztrhá zateplenie vrátane fasády. Oprava takéhoto miesta potom znamená kompletné vyrezanie poškodenej časti s presahmi do všetkých strán a aplikáciu novej tepelnej izolácie a ďalších vrstiev omietky s prekrytím starej a novú výstužnú sieťovinu (perlinku). V dnešnej dobe, keď sa používajú prevažne podfarbené zrnité omietky, je však táto oprava vždy výrazne viditeľná. Dôvody sú dva: rovnaký odtieň fasádnej hmoty sa líši i v jednotlivých výrobných šaržiach a fasáda na dome časom bledne. Je teda nutné osloviť zručného a starostlivého remeselníka, a aj tak je výsledok väčšinou neuspokojivý a cenovo veľmi náročný.

PROPASIV® Block D

Zvládne inštaláciu stavebných prvkov PROPASIV® staviteľ – laik?

Niektoré stavebné prvky zvládne nainštalovať zákazník sám a bez problémov – jedná sa o bloky pre ukotvenie svetla, schránky,… Systém PROPASIV® ponúka ako univerzálne stavebné prvky, tak aj riešenia na mieru vrátane poradenstva a montáže. Vy alebo Vaši dodávatelia môžu využiť aj predpripravenú technickú dokumentáciu, takže práca s našimi výrobkami je veľmi ľahká – od zanesenia do projektu až po inštaláciu. Z hľadiska realizácie je potreba taktiež myslieť na ďalšie vlastnosti, ktoré by malo každé riešenie tepelného mosta spĺňať. Jedná sa predovšetkým o jeho realizovateľnosť. Určite sa potvrdzuje pravidlo, že v jednoduchosti je sila. Aj ten najlepší návrh riešenia tepelného mosta nám nezaistí jeho bezproblémové fungovanie, pokiaľ bude na stavbe nevhodne a nekvalitne realizovaný. Nesmieme opomenúť ani životnosť. Riešenie by malo vyhovovať a byť funkčné po celú dobu životnosti konštrukcie.

Čo, naopak, vôbec neodporúčate, aby si ľudia pripevňovali na fasádu sami bez predchádzajúcich skúseností?

Určite nie ťažké prvky, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia. Napríklad kotvenie pergol vyžaduje prinajmenšom istú dávku zručnosti a technických znalostí. Tu by som nechal správne upevnenie na odborníkoch, ako sú napríklad pracovníci firmy SUN SYSTEM.

Ako má správna a bezpečná montáž markýzy vyzerať?

Správna montáž by mala začať až po odbornom posúdení projektanta (prípadne statika) a od dodávateľa markýzy. Je nutné zaistiť na prvom mieste bezpečnosť tejto konštrukcie a montáž bez tepelných mostov, a to je naša profesná oblasť. Pre kotvenie pergol a markýz sú priamo dimenzované PROPASIV® Blocky A a D. Vieme, ako na to a vieme, ako si možno dom s pergolou či markýzou užívať bez tepelných mostov.

Videli ste niekedy v rámci svojej praxe dôsledky neodborne pripevnenej markýzy ku fasáde domu alebo zle ukotvenej pergoly?

Áno, aj také situácie bohužiaľ vídame. Ľudia sa na nás potom obracajú s tým, čo robiť, keď sa objavia vlhkostné mapy vnútri miestností, alebo im zateká pod vonkajšiu omietku. V týchto situáciách je potom jednoduché riešenie problému nemožné, musí dôjsť ku odbornej a náročnej rekonštrukcii, a to i finančne.

My sme dodávateľmi komplexného riešenia – Systému PROPASIV® – ako predchádzať vzniku tepelných mostov. Naše riešenie obsahuje predom pripravenú technickú dokumentáciu, odbornú konzultáciu, top materiály aj technológie, ako s týmito materiálmi zachádzať, všetko optimalizované pre konkrétnvyužitie. Pokiaľ zákazník postupuje podľa našich inštrukcií a odporúčaní, potom nie je dôvod, aby sa objavili problémy. Výsledok je vynikajúci – všetko funguje. A to je naším cieľom.

PROPASIV® Block A

Kde môžem stavebné prvky PROPASIV® kúpiť? Možno ich dostať bežne v stavebninách?

Stavebné prvky PROPASIV® možno zakúpiť v e-shope https://eshop.propasiv.sk/ Buď zákazník vie, aký tovar požaduje a všetko si zakúpi samostatne v e-shope, alebo využije konzultáciu s našimi technikmi, ktorí podľa svojich znalostí a skúseností odporučia, čo je pre jeho potrebu najlepšie. Ďalšou cestou je, že stavebné prvky zakúpi realizačná firma, ako tomu je napríklad v prípade realizácie pregloy spoločnosťou SUN SYSTEM.

Mohlo by Vás zajímat

Nenašli ste,
čo ste hľadali? Napíšte nám!

15 + 14 =

www.propasiv.sk