Technická informácia

Na izoláciu terasy sa najlepšie hodí VakuPRO® TER. O čo ide?

Autor: Propasiv
Doba čtení:3 min

Zoznámte sa s inovatívnymi technickými riešeniami tepelných mostov pomocou našich produktov. Veríme, že budú prínosné aj pre vaše projekty. Ich prehľad nájdete v Technickej dokumentácii PROPASIV®.

 

Stavebná situácia: Rozsiahla terasa je lokalizovaná nad vykurovaným priestorom. V pôvodnom súvrství podlahy terasy bola použitá nedostatočná vrstva bežnej tepelnej izolácie. Vďaka tomu dochádzalo k značným tepelným stratám.

 

bílé desky VakuPRO TER vyskládané na terase

Na zateplenie miestnosti pod rozsiahlou terasou sme použili VakuPRO® TER.

 

Naše řiešenie

Z dispozičných dôvodov bolo jediným možným riešením, ako zabrániť tepelným stratám, použiť tenkú tepelnú izoláciu VakuPRO®. V súvrství terasy bol na izoláciu totiž vymedzený len úzky priestor. VakuPRO® je vysoko efektívna izolácia so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,007 W/(m·K) a dokáže zaistiť dostatočnú tepelnoizolačnú funkciu i v tenkej vrstve. Pre maximalizáciu účinku sme použili VakuPRO® TER v najväčšej hrúbke, ktorú nám dispozícia umožnila, a to 30(48) mm.

panel VakuPRO TER s bílou krycí deskou
Tepelná izolácia VakuPRO® TER sa výborne hodí na zateplenie podlahy terasy.

Čo je VakuPRO® TER

VakuPRO® dodávame v rôznych variantách podľa potreby použitia. Pre tepelnú izoláciu terás je najvhodnejšia varianta VakuPRO® TER. Jednotlivé panely tejto varianty sú vybavené pryžovou vrstvou hr. 3 mm na spodnej strane a PUR doskou hr. 15 mm na vrchnej strane.

Pre okrajovú časť zateplovanej plochy sú k dispozícii panely VakuPRO® vybavené 50 mm PUR lemu na stranách, ktoré majú smerovať k vonkajšiemu okraju. Lem je možné orezať až o 30 mm k línii zobrazenej na panely. Konštrukčná tolerancia alebo prípadné chyby merania tak môžu byť bez problémov kompenzované.

VakuPRO® TER je k dispozícii v hrúbkach:
20(38) mm
30(48) mm
40(58) mm
50(68) mm

Ich tepelný odpor R a súčiniteľ prestupu tepla U ukazuje tabuľka.

Tabulka hodnot U a W pro VakuPRO

Prihláste sa
na online konzultáciu

Ukážeme a popíšeme použitie VakuPRO® na konkrétnych príkladoch z praxe. Nečakajte suchú teóriu. Uvidíte, ako sa s VakuPRO® pracuje a ako riešime individuálne požiadavky našich zákazníkov.

KEDY: každý úterok

DĹŽKA: 20 minút + priestor na otázky

Konzultácia
je úplne
zadarmo
Vákuové izolačné jadro obsiahnuté v panely má súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,007 W/(m·K).

Izoláciu dodávame vo forme panelov vyrábaných na mieru danej zakázky na základe kladačského plánu. Ten vypracujeme v rámci prípravy celej realizácie.

Z hľadiska skladby podlahy je vhodné izoláciu VakuPRO® klásť na parozábranu (napr. asfaltové pásy) s vyrovnaním napojenia medzi pásmi pomocou stavebného lepidla. Nad izoláciu VakuPRO® je možné potom použiť štandardné súvrstvie so spádovými klinmi (PIR, PUR, XPS, EPS) alebo betónom v spáde a ďaľšími vrstvami terasového súvrstvia vrátane nevyhnutnej hydroizolácie.

potištěný papír na bílých panelech na terase
Aplikácia VakuPRO® TER prebieha podľa kladačského plánu, ktorý vypracujeme.

Panely nie je možné v ploche rezať ani aplikovať mechanické kotvy skrz panely. Pre upevnenie panelov k podkladu sa používa stabilizácia zaťažením. Panely sú plne pochôdzne, napr. pri montáži.

Aby izolácia poskytovala požadovanú účinnosť a odolnosť, je nevyhnutné dodržať skladbu podlahy podľa projektovej dokumentácie a správny postup aplikácie VakuPRO® TER.

 

Potrebujete zatepliť miestnosť pod terasou?

Zavolajte alebo nám napíšte, radi vám poradíme.

Riešenie PROPASIV®,
ktoré tu bolo použité:

izolační panel

VakuPRO® TER je vákuová izolácia s unikátnymi vlastnosťami. Vďaka tomu má vysoko efektívny účinok už v tenkých hrúbkach. Perfektne sa hodí na izoláciu terasy nad vykurovanou miestnosťou.

panel VakuPRO TER s bílou krycí deskou

Mohlo by Vás zaujímať

Nenašli ste,
čo ste hľadali? Napíšte nám!

7 + 8 =

www.propasiv.sk