Naše realizácie

Oprava historického krovu Velkopřevorského paláca (skrátené)

Autor: Propasiv
Doba čtení:10 min

Svojej rekonštrukcie sa dočkala aj ďalšia historické budova v centre Prahy. Obnovenú krásu Velkopřevorského paláca si môžu teraz užiť návštevníci aj v novovzniknutom multifunkčnom priestore v podkroví. V pamiatkovo chránenom objekte veľkej historickej hodnoty umožnilo jeho relizáciu použitie špeciálnej tepelnej izolácie VakuPRO.

Prečítať neskrátenú verziu článku

Velkopřevorský palác je súčasťou rozsiahleho areálu Suverénneho rádu Maltézskych rytierov (johanitov) na Malej Strane a v súčasnej dobe slúži ako sídlo najvyššieho českého predstaviteľa Rádu. Pôvod budovy sa datuje až do druhej polovice 12. storočia, jej súčasná podoba je však baroková z rokov 1728–31. Z tohoto obdobia boli aj pôvodné drevené krovy, ktoré na mnohých miestach vykazovali značnú degradáciu a niekde úplne chýbali. Náročná, ale citlivá rekonštrukcia umožnila vytvorenie štýlového multifunkčného priestoru v podkroví paláce.

Velkopřevorský palác v Prahe na Malej Strane spadá pod ochranu UNESCO (pohľad konventu so strešnými vikiermi).

Nové moderné priestory v chránenom objekte možno realizovať s pomocou vhodných technológií.

Návrh zateplenia budúceho podkrovného priestoru bol podriadený hneď niekoľkým požiadavkom. Zaistenie energetickej bilancie stavby podľa súčasných štandardov a zároveň zámer zachovania viditeľnosti konštrukcie krovu a jeho prvkov v interiéri vyústilo v koncept zateplenia nad krokvami. Úrad pamiatkovej starostlivosti však nesúhlasil s nárastom výšky strechy, resp. zdvihnutím hrebeňa pri použití klasických tepelných izolácií, a preto bol intenzívne hľadaný realizovateľný spôsob, ako podkrovie efektívne zatepliť pri zachovaní pôvodnej výšky krovu. Vhodné riešenie dokázala nájsť spoločnosť PROPASIV.

Náročné požiadavky na rekonštrukciu historickej budovy vyústili v koncept zateplenia strechy nad krokvami.

Zateplenie strechy nad krokvami s využitím unikátnej tepelnej izolácie VakuPRO bolo jedinečným návrhom, ktorý bol akceptovaný aj Ústavom pamiatkovej starostlivosti a celú realizáciu tak umožnil. Náročný projekt si vyžiadal radu optimalizácií a nespočetné konzultácie všetkých zainteresovaných strán, pokiaľ nebolo nájdené finálne, maximálne efektívne riešenie.

 

Technické riešenie zatepleného historického krovu pomocou VakuPRO.

Tepelná izolácia VakuPRO je vysoko efektívna tenká vákuová izolácia (súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,007 W/(m·K)), dodávaná v samostatných paneloch vyrobených na mieru podľa kladačského plánu. Rovnaký účinok ako bežná izolácia poskytuje v 5x tenšej vrstve.

Táto jedinečná vlastnosť VakuPRO umožnila, oproti zatepleniu klasickou izoláciou, podstatne redukovať nárast hrúbky súvrstvia strechy. Špecifiká použitia VakuPRO určila technológiu pokládky medzi nosné prvky strechy.

Celková zostava strešného plášťa od podlahových dosiek až po poistnú hydroizoláciou pod krytinou tvorí kompaktný celok. Nežiadúci vplyv drevených nosných prvkov v rovine izolácie bol eliminovaný lokálnym prekrytím ďalšou vrstvou VakuPRO – užšími a pozdĺžnymi formátmi panelov izolácie. Tak vznikla homogénna a vysoko efektívna vrstva vákuovej izolácie. Tá bola ďalej prekrytá minerálnou vlnou z dôvodu protipožiarnej ochrany panelov VakuPRO proti prehriatej strešnej krytine.

Špecifiká použitia izolácie VakuPRO určila technológiu pokládky medzi nosné prvky strechy (panely VakuPRO ukladané na protipožiarny sadrokartón).

Neodbytná protipožiarna ochrana interiéru je zaistená dvojnásobnou vrstvou protipožiarneho sadrokartónu.

Zostava strešného plášťa tvorí kompaktný tepelnoizolačný a ochranný celok (vizualizácia prierezu skladbou strechy).

Skladba strešného plášťa doskami VakuPRO (video tu):

Súčinitel priepustu tepla U = 0,126 W/m2·K 

 • krokvy – nosné prvky krovu (1)
 • pohľadové fošne 30 mm (2)
 • parozábrana (3)
 • vyrovnávacia vrstva a protipožiarna vrstva – dosky Knauf Red 2 x 12,5 mm (4)
 • pozdĺžne latovanie pre podpornú konštrukciu strešnej krytiny (5)
 • dosky vákuovej izolácie VakuPRO v hrúbke 30 mm, lambda 0,007 W/m·K (6)
 • zvislé latovanie podpornej konštrukcie strešnej krytiny (7)
 • prekrytie pozdĺžneho latovania podpornej konštrukcie doskami VakuPRO (8)
 • vrstva z minerálnej vlny v hrúbka 90 mm, lambda 0,030 W/m·K (9,10)
 • poistná hydroizolácia (11)
 • vetraná medzera (12)
 • latovanie pre strešnú krytinu (13)
 • strešná keramická krytina (14)

Komorná atmosféra nového podkrovia láka k využitiu.

Využitie modernej technológie VakuPRO umožnilo vznik reprezentatívneho priestoru s autentickými interiérovými trámovými prvkami, flankujúcimi vikiermi aj svetlíkom s pôvodným, zrejme medzivojnovým, zasklením. Nezameniteľnoú intímnu atmosféru dotvára aj hra svetla a tieňov. Nové podkrovie nájde bohaté využitie pre súkromné aj verejné akcie komornejšieho charakteru.

Riešite rekonštrukciou historickej budovy?

Zavolajte alebo nám napíšte, pripravíme návrh vhodný pre Váš projekt.

Moderný interiér novo vznikutého podkrovia teraz využíva komorného efektu priznaných trámov (vizualizácia)

Riešenie PROPASIV®,
ktoré tu bolo použité:

VakuPRO® je vákuová izolácia s unikátnymi vlastnosťami (λ=0,007 W/(m·K)), ktoré ju robia najúčinnejšou tepelnou izoláciou na trhu. Stačí 5x tenšia hrúbka ako pri použití bežnej izolácie. 

 

Mohlo by Vás zaujímať

Nenašli ste,
čo ste hľadali? Napíšte nám!

11 + 9 =

www.propasiv.sk