Naše realizácie

Použitie rozširovacích profilov PROPASIV® nad terasovými dverami

Autor: Propasiv
Doba čtení:5 min

Zoznámte sa s inovatívnymi technickými riešeniami tepelných mostov pomocou našich produktov. Veríme, že budú prínosné aj pre vaše projekty. Ich prehľad nájdete v Technickej dokumentácii PROPASIV®.

 

Stavebná situácia: Prerušenie tepelných mostov nad terasovými dverami v Dome na Rímskom námestí.

Prerušenie tepelného mostu pod vstupnými alebo terasovými dverami , by už v súčasnej dobe malo byť u každej stavby samozrejmosťou. Často sa však stretávame i s potrebou prerušenia tepelného mostu nad otvorovou výplňou . K tomu je určený PROPASIV® Profil rozširovací horný. V akých situáciach je vhodné ho použiť?

stavba domu, HS portál, okno, balkon, profily dolní, profily rozšiřovací
Tepelnoizolačné profily PROPASIV® (na obrázku modrej farby) sa využívajú pod aj nad otvorové výplne. Dôvodov je viac.

Prečo využiť PROPASIV® Profil horný rozširovací

Najčastejším dôvodom na použitie rozširovacích profilov je zámer využívať na zatienenie sklenených plôch vonkajšie žalúzie (podobne rolety, markízy atď.). V prípade Domu na Rímskom námestí architekt navrhol inštaláciu žalúziových boxov v jednej rovine s fasádou, čo si vyžiadalo vytvorenie priestoru nad oknom, zodpovedajúceho výške žalúziového boxu (280 mm). V tomto mieste boli následne kastly kotvené.

 

žaluziový box, venkovní žaluzi, okno, balkonové dveře

V Dome na Rímskom námestí lícujú popredné strany žalúziových boxov s fasádou.

V Dome na Rímskom námestí boli nad oknami a dverami použité PROPASIV® Profily horné rozširovacie hr. 60 mm a nad HS portálmi hr. 100 mm. PROPASIV® Profily tu plnia funkciu:

 

  • architektonickú – inštalácia vonkajších žalúzií zlícovaných s fasádou,
  • konstrukčnú – upevnenie otvorovej výplne,
  • tepelnoizolačnú – tepelná izolácia za boxy žalúzií.

Navrhnuté riešenie bolo možné realizovať vďaka jedinečným vlastnostiam profilov PROPASIV®:

  • vysoká pevnosť materiálu,
  • o viac než 50% väčšia tepelnoizolačná funkcia než u plastových alebo hliníkových profilov,
  • súčiniteľ prestupu tepla U = 0,65 W/(m²·K) pre PROPASIV® Profil nad dvere hr. 60 mm,
  • je možné do nich skrutkovať, čo umožňuje rýchle, a pritom bezpečné a pevné kotvenie boxov.

Profily PROPASIV® :

 

  • spľňajú i hodnotu lineárneho činiteľa prestupu tepla pre pasívne domy,
  • vyrábajú sa na mieru s potrebným drážkovaním podľa typu rámu a v požadovanej výške profilu.
balkonové dveře, stavba, překlad nad okny, rozšiřovací profil

Horní rozširovací profil PROPASIV® (modrý) plní v tejto realizácii hneď niekoľko funkcií.

Montáž a tepelná izolace žaluziových boxů

Rozširovacie profily sú upevnené spoločne s otvorovými výplňami k nosným konštrukciám (železobetónová konštrukcia domu) pomocou uholníkov. Vzduchotesnosť detailov je riešená pomocou interiérových okenných pások a fólií. Z exteriéru bola ďalej aplikovaná EPS izolácia hr. 20 mm pre zvýšenie tepelného odporu a preizolovania okenného rámu. Z interiéru potom sádrokartónový obklad na rošte.

technický výkres horní rozšiřovací profil nad otvorové výplně

Toto technické riešenie môže byť vhodné aj do vášho projektu. Poraďte sa s nami.

Pre inštaláciu vonkjaších žalúzií je treba na murivo pripevniť 13,5 cm hlboký žalúziový box. Šírka bežnej fasádnej tepelnej izolácie je 16 cm. Po zapustení boxu tak, aby jeho predná strana lícovala s fasádou, zostanú medzi boxom a stenou, resp. rozširovacím profilom, necelé 3 cm priestoru. V Dome na Rímskom námestí bol tento priestor vyplnený bežnou fasádnou tepelnou izoláciou.

V hrúbke 3 cm však táto izolácia neposkytuje dostatočnú tepelnoizolačnú funkciu a došlo by ku vzniku tepelných mostov. Preto je tu s výhodou využitá vysoko efektívna tepelnoizolačná funkcia profilov PROPASIV®, ktoré tak prispievajú i k prerušeniu tepelných mostov a celkovému tepelnému komfortu v miestnosti.

Detail tohoto a ďaľších technických riešení nájdete v online knihovni Technické informácie PROPASIV®.

Príklady ďaľších stavebných situácií pre PROPASIV® Profil horný rozširovací

Potreba vytvorenia interiérového podhľadu. Vďaka použitiu Rozširovacieho horného profilu PROPASIV® je možné vytvoriť znížený interiérový podhľad pre vedenie inštalácií (napr. pre vedenie vzduchotechnického potrubia). Zároveň nie je nutné používať okenný preklad nad otvorovou výplňou za predpokladu, že sú k tomu dimenzované stropné dosky.

Stavebné riešenie vyžaduje rozšírenie pohľadovej výšky, resp. šírky okna alebo dverí. Horný rozširovací profil PROPASIV® možno použiť ako dodatočný profil nielen do výšky, ale i do šírky.

 

Neviete, aký PROPASIV® Profil vybrať?

Zavolajte nám alebo napíšte, pomôžeme vám.

Řiešenie PROPASIV®,
ktoré tu bolo použité:

​Rozširovacie tepelnoizolačné profily PROPASIV​® nad otvorové výplne s výhodou využijete v miestach, kde na bežnú tepelnú izoláciu fasády nezostáva dostatok miesta, napr. za žalúziovými boxami. Je možné do nich i vŕtať a box upevniť. Profily účinne zamedzujú prechladzovaniu v blízkosti okien a dverí, kondenzácii vodných pár a vzniku plesní. Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,65 W/(m²·K) pre PROPASIV​® Profil rozširovací hr. 60 mm.

 

Mohlo by Vás zaujímať

Nenašli ste,
čo ste hľadali? Napíšte nám!

11 + 11 =

www.propasiv.sk